Golf i skolan

Golf i skolan

Golf i skolan 2015
Fokus i år är och har varit på barn som går i lågstadiet (årskurs 1-6). Vi har jobbat mest med Rangsby och Källbo skola. På Rangsby skola hade vi en träningsdag för hela skola från årskurs 1-6 (ca 85 barn) och på Källbo skola hade vi flera tillfällen och hade en träningsdag för hela skolan för barn i årskurs 1-6 (ca 190 barn).

Vi har haft flera andra skola på besök till golfklubben, till exempel Lemlands Grundskola, Näfsby skola och Övernäs skola (ca 100 barn).

Vi har också deltagit i de årliga idrottsdagarna och träffade då ca 350 barn från ca 15 olika skolor runt om på Åland. Skolidrottsdagarna är 4 dagar per år, där barn får pröva på många olika idrotter, två dagar i maj och två dagar i september.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med golf i skolan under hösten 2015.

Golf i skolan 2014
Under 2014 har Head Pro Chris Waldron besökt totalt 5 olika skolor på deras idrottslektioner, för att de ska få pröva på golf. Skolorna som har besökts vid ett eller flera tillfällen är Rangsby skola, Källbo skola, Godby Högstadieskola, Näfsby skola och Kyrkby Högstadieskola. Totalt har 201 barn fått pröva på golf under dessa tillfällen.

Dessutom har vi deltagit i Skolidrottsdagarna både på våren (6.5 och 13.5) och på hösten (26.8 och 2.9) på Wiklöf Holding Arena.

Head Pro Chris Waldron har besökt Sommaridrottsskolan i Lemland, Eckerö Linjen Sport camp i Hammarland och så har Ålands lyceum prövat på golf hos oss samt Kyrkby Högstadieskola har haft sin friluftsdag hos oss på golfklubben i Kastelholm.

Rangsbyelever fick pröva på golf (2013)
I början på maj 2013 så skrev Tidningen Nya Åland om pilotprojektet som innebär att Ålands Golfklubb besöker skolor som ligger nära banorna i Kastelholm. I de bifogade filerna kan Ni läsa artikeln.

Bilder från skolbesök på Källbo och Rangsby skola våren 2015

Bilder från skolbesök, skolidrottsdagar med mera 2014