Policy

Policy

Junior- & Elitkommittén har tagit fram en Barn- & Ungdomspolicy i slutet av 2012 som vi arbetar utifrån. Policyn utvärderas och revideras minst en gång per år inför säsongsstarten av Junior- & Elitkommittén tillsammans med Ålands Golfklubbs idrottsledare och Head pro. Därefter lämnas den till Ålands Golfklubbs styrelse för slutligt godkännande. 

Vi arbetar även utifrån en Alkohol- & Drogpolicy som är framtagen av Junior- & Elitkommittén och fastställd av Ålands Golfklubbs styrelse.