Öppettider

Öppettider

Kansli & Reception
 • Kansliet har öppet alla dagar kl. 08.30-19.00.
 • Vid behov öppnar vi tidigare och stänger senare.
Shop
 • Shopen är öppen måndag-lördag kl. 08.30-19.00, söndag kl. 08.30-18.00.
Range
 • Rangen är öppen alla dagar, förutom söndag kväll till måndag morgon (se nedan).
 • Rangemaskinen fungerar med 2 € mynt eller rangekort.
 • Rangen stängd alla söndagar från kl. 18.00 och öppnar igen på måndag morgon pga att gräset på rangen måste klippas.
Restaurang & Café
 • Restaurangen öppen kl. 08.00-22.00.
 • Köket öppet kl. 11.00-21.00.
Kiosken
 • Kioskerna öppna alla dagar kl. 09.00-20.00.
 • Slottsbanans kiosk är bemannad alla dagar.
 • Kungsbanans kiosk är obemannad.