Styrelse

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av medlemmarna på vår- och höstmötet.

Håkan Clemes

Ordförande

Mikael Mörn

Viceordförande

Jannik Svahnström