Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Här hittar ni medlems- och spelavgifterna på Ålands Golfklubb säsongen 2017.

SENIOR Medlemsavgift Spelavgift Totalt
  315 € 305 € 620 €
       
SENIOR/PAR (per person) Medlemsavgift Spelavgift Totalt
  315 € 235 € 550 €
       
PASSIVA Medlemsavgift   Totalt
  80 €   80 €
       
HELTIDSSTUDERANDE Årsavgift   Totalt
  300 €   300 €
       
JUNIORER Årsavgift   Totalt
Äldre ungdom (19-21 år) 300 €   300 €
Ungdom (13-18 år) 160 €   160 €
Barn (0-12 år) 120 €   120 €
Knatte (0-12 år) 10 €   10 €
Framtidsknatte (0-12 år) 10 €   10 €
       
NYBÖRJARE Årsavgift   Totalt
Senior 280 €   280 €
Heltidsstuderande 180 €   180 €
Äldre ungdom (19-21 år) 160 €   160 €
Ungdom (13-18 år) 120 €   120 €
Barn (0-12 år) 100 €   100 €

Erbjudande - kampanjer 2017

Fortsättningserbjudande 2016-2017
De medlemmar som hade medlemskategorin Erbjudande 2016 har styrelsen beslutat att ge ett fortsättningserbjudande. Årsavgiften för de medlemmar som har fortsättningserbjudandet är 450 € för medlems- och spelsavgift.

Erbjudande 2017
Erbjudande som riktas till seniorer (spelare över 21 år) som har varit aktiva medlemmar i klubben 2015 och tidigare. Årsavgiften för de medlemmar som erhåller erbjudande 2017 är avgiften 300 € för medlems- och spelavgift.

Nybörjare - medlem efter 1.8.2017
Nybörjare som betalar sin årsavgift 1 augusti eller senare berättigas till fritt spel  från 1 augusti 2017 och hela säsongen 2018. Samma spelbegränsning som gäller för nybörjarmedlemmar är i kraft både 2017 och 2018.

Medlem - avgift betalas efter 1.9.2017
Spelare som betalar sin medlems- och spelavgift 1 september och senare berättigas till fritt spel från 1 september 2017 och hela säsongen 2018.

Förklaring till avgifter

Städavgift
I medlemsavgiften för seniorer och seniorer/par samt årsavgifterna för heltidsstuderande och juniorer/ungdom 13 år och uppåt ingår en städavgift om 20 euro. Avgiften återbetalas, efter deltagande i talka, i form av ett tillgodohavande i Golfrestaurangen eller Proshopen till ett värde om 25 euro. Tillgodohavandet ska förbrukas under säsong 2017. Avgiften tas inte ut av nybörjare.

Avgift till Finska Golfförbundet
I medlemsavgiften ingår en avgift till Finska Golfförbundet. För aktiva medlemmar över 22 år är avgiften 30 euro och för dem ingår ett antal exemplar av tidningen Svensk Golf (en tidning per hushåll). För aktiva medlemmar under 22 år är motsvarande avgift 9 euro och här ingår ingen tidning.

Ytterligare ingår ett försäkringsskydd för samtliga aktiva medlemmar i klubben.

Förklaring till spelrättigheter

Seniormedlem och Senior/par medlem
Medlemsavgiften berättigar till fritt spela på korthålsbanan och spel på 18 håls-banorna mot reducerad greenfee=medlems greenfee. Medlems greenfeen gäller för spel på 18-hålsbanorna: vardagar (söndag kl. 13.00-fredag kl. 13.00) = 30 € och weekend/helg (fredag 13.00-söndag kl. 13.00) = 35 €.

Medlems- och spelavgiften berättigar till fritt spel på alla banor.

Passiv medlem
Som passiv medlem kan man när som helst återgå till aktivt medlemskap när man vill återuppta golfspelet igen. För spel på våra 18-håls golfbanor krävs någon form av aktivt medlemskap.
Passiv medlem har rätt till 10 rundor på korthålsbanan genom att uppvisa stämpelkort i receptionen.

Heltidsstuderande
Årsavgiften berättigar till fritt spel på alla banor.
Observera att studieintyg ska lämnas in vid betalning av avgiften.

Juniorer
Årsavgifterna i medlemskategorierna äldre ungdom, ungdom och barn berättigar till fritt spel på alla banor. Årsavgiften för knatte som deltar i vår träningsverksamhet berättigar till fritt spel på korthålsbanan.
Årsavgiften för framtidsknattar berättigar inte till någon spelrätt.

Nybörjare
Årsavgiften i samtliga medlemskategorier berättigar till fritt spel på alla banor.

Observera följande spelbegränsning: En nybörjarmedlem har rätt att spela fredag-söndag först efter kl. 16.00 på 18-hålsbanorna.

Övrigt
Vi tar emot Postens friskvårdskuponger för medlems-, spel-, och årsavgift - Friskvård.ax.

Bagskåp     

Litet (övre plan) 60 €
Litet (nedre plan) 70 €
Mellanstort (övre plan) 80 €
Mellanstort (nedre plan) 100 €
Mellanstort med tillgång till el (övre plan) 90 €
Mellanstort med tillgång till el (nedre plan) 110 €
Stort (nedre plan) 120 €
Stort med tillgång till el (nedre plan) 130 €

Bagskåp hyrs ut till aktivt spelande medlemmar.