Elit (22 år eller äldre)

Elit (22 år eller äldre)

Som spelare i Elit är jag berättigad till:

  • Delaktighet i det träningskoncept Ålands Golfklubb erbjuder
  • Minst två (2) lektionstimmar med någon av klubbens Pro:s
  • Reseersättningar enligt golfklubbens dokument ”Reseersättning”

Förutsättningar för att tillhöra Elit:

  • Är 22 år eller äldre
  • Väljer att satsa på golf som första idrott året runt
  • Deltar aktivt i tävlingar såväl på hemmaplan som på bortaplan
  • Visar god vilja att ställa upp för klubben vid olika junioraktiviteter
  • Är en god ambassadör för golfklubben i tal och skrift och uppträder föredömligt på och utanför banan
  • Följer klubbens alkohol- och drogpolicy
  • Inlämnar en säsongsplanering över träning och tävling till idrottsledaren senast den 15 april innevarande säsong