Elitrundan

Elitrundan

Elit och ungdomskommittén tog fram ett nytt tävlingsupplägg för Elitrundan inför 2016 och kommer att fortsätta med samma upplägg 2017. Syftet med upplägget är tudelad:

A. Tävlingsupplägg baserat på 4 x 18 hål
Syftet med tävlingsupplägg är att skapa en tävling som liknar konceptet på tourtävlingar där bästa resultatet efter 4 x 18 hål avgör. Tävlingarna delas in i block enligt nedan där spelarens bästa resultat från respektive block räknas. Det kommer m.a.o. inte att utses någon vinnare efter varje deltävling utan vinnaren, d.v.s. lägsta resultat efter 72 hål, utses efter sista rundan. Upplägget innebär samtidigt att det är viktigt att den som vill erhålla en totalscore deltar i minst en deltävling i varje block.

B. Öppna dörren för våra äldre juniorer
Syftet med tävlingsupplägg är också att öppna upp dörren för de äldre juniorerna att spela på Elitrundan och lära sig av de mera rutinerade golfarna i klubben. Elit- och ungdomskommitténs förhoppning är att de äldre rutinerade golfarna även tar på sig en lärarroll och pushar juniorerna samt får dem att känna en trygghet ute på banan.

Ni hittar detaljerat spelprogram i pdf-fil nedan på sidan eller i tävlingskalendern i Golfbox.

Tävlingen är en singeltävling för både damer och herrar och spelas i två klasser

Klass/slagtävling brutto         

Damer max hcp 15, herrar max hcp 9,4
Dam- och herrjuniorer, max hcp 30

Klass/slagtävling netto          

Damer max hcp 15, herrar max hcp 9,4
Dam- och herrjuniorer,           max hcp 30

Tävlingen är en tävling endast för medlemmar i Ålands Golfklubb.

Max antal deltagare är 16.
Tävlingen har en väntelista sorterad efter anmälningsordning.

Spelare med handicapstatus Handicap kan delta och vinna pris.

  • Alla damer spelar från tee 48.
  • Alla herrar spelar från tee 56.
  • Pris för placering 1, 2 & 3 (Brutto & Netto)

Vid lika score efter 72 hål avgörs placering av bästa resultat i respektive klass på sista 18 hålen, sista, 9 hålen, sista 6 hålen, sista 3 hålen. Om inte detta kan avgöra placeringen delas placeringen mellan spelarna. Med begreppet ”sista hålen” avses resultatet på hålen på spelarens bästa runda i block R4.