Våra policys

Våra policys

Junior- & Elitkommittén har tagit fram en Barn- & Ungdomspolicy som vi arbetar utifrån. Policyn utvärderas och revideras minst en gång per år inför säsongsstarten av Junior- & Elitkommittén tillsammans med Ålands Golfklubbs idrottsledare och Head pro. Därefter lämnas den till Ålands Golfklubbs styrelse för slutligt godkännande. 

Vi arbetar även utifrån en Drogpolicy som är framtagen och fastställd av Ålands Golfklubbs styrelse.