Öspelen på Gotland 2017

Öspelen på Gotland 2017

UTTAGNINGSKRITERIER - Ö-spelen 2017 på Gotland
Uttagningarna för Ö-spelen 2017 sker i samarbete med Eckerö Golf och ÅGK. För att bli kunna bli uttagen till Ö-spelen behöver man ingå i en uttagningstrupp. Uttagningstrupp består av max 20 spelare per lag. Om du är intresserad av att vara med i uttagningstruppen ska du meddela ditt intresse till Idrottsledare Chris Waldron på ÅGK senast den 15 maj 2016. Det är spelarens ansvar att avisera sitt intresse. Från uttagningstruppen som spikas av Idrottsledaren väljs sedan sluttruppen som representerar Åland i Ö-spelen.

Ambition är att skicka två lag, ett dam- och ett herrlag. Båda lagen skall bestå av fyra spelare.

Uttagningskriterier för Ö-spelen 2017
Uttagningar till Ö-spelen sker från två pooler, en elitpool öppen för alla som ingår i uttagningstruppen och en juniorpool för spelare, max 26 år (2017). Idrottsledaren kommer att tydligt namnge de spelare som ingår i junior-/elitpoolen när uttagningstruppen spikas av i Elit & Ungdomskommittén.

Från juniorpoolen väljs sedan 3 spelare och från elitpoolen 1 spelare enlig nedan.

Juniorpool Elitpool
Placering 1 Placering 1
Placering 2  
Placering 3  

Spelare som deltar i uttagningen i bägge poolerna kvalificerar sig i första hand från Juniorpoolen vilket innebär att spelare som endast deltar Elitpoolen kan flyttas uppåt i kvalificeringstabellen om hen ligger efter en spelare som kvalificerat sig genom Juniorpoolen. Exempelvis Spelare A som är 21 (d.v.s. under 26) år deltar både i Juniorpoolen och i Elitpoolen. Om spelare A då vinner Elitpoolen och även vinner Juniorpoolen kommer hen att kvalificera sig baserat på placering 1 i Juniorpoolen. Sålunda flyttas den spelare som placerade sig som tvåa i Elitpoolen upp till placering 1 och kvalificerar sig därmed för ö-spelen.

Kvalificeringen från respektive pool baserar sig på totalpoäng i följande tävlingar:
 ÅGK Årets Golfare
 ÅGK Elitrunda
 Eckerö Golf – snitt score i 3 tävlingar (som aviseras som uttagningstävlingar av klubben. Varav en tävling utgörs av
Klubbmästerskapen)
 Snitt score från årets tävlingar ingående i Årets golfare & Elitrunda (minst 6 rundor)
 Tävlingar distrikt, nationellt, och internationellt

Poängsystem
Årets Golfare
40p 30p 25p 22p 20p 14p 13p 12p 11p 10p 9p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p

Elitrundan
40p 30p 25p 22p 20p 14p 13p 12p 11p 10p 9p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p

Snittscore: Årets golfare & Elitrundan
40p 30p 25p 22p 20p 14p 13p 12p 11p 10p 9p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p

Snittscore: Eckerögolf 3 tävlingar (varav en utgörs av KM)
30p 25p 22p 20p 14p 13p 12p 11p 10p 9p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p

Övriga tävling - Distrikt (A-tour)
10p för placering topp 10
3p för deltagande

Övriga tävling - Nationellt (FM, FJT, FT)
15p för placering topp 10
10p för klarad cut
5p för deltagande

Övriga tävling - Internationellt (Nordic League)
25p för placering topp 10
15p för klarad cut
10p för deltagande

Övrigt
I det fall det inte finns 3 spelare (max 26 år under 2016) som uppfyller uttagningskriterierna, väljer ÅGK elit- och ungdomskommittén i samråd med Eckerö Golf ut spelare till laget så att det totala antalet blir 4. Beslut kan baseras ex. på följande: satsning, intresse, teamspelare, förebild mm.

Idrottsledaren väljer även ut en lagkapten för respektive lag. Ifall klubben inte väljer att skicka med en ledare till Ö-spelen kan lagkaptenen komma att även axla en ledarroll.

Spelare som ingår i uttagningstruppen och som inte har spelrätt på Eckerö Golf eller på ÅGK kan delta i kvaltävlingar genom att betala en greenfee på 25 euro.

Vid skador och sjukdomsfall förbehåller sig Idrottsledaren och Elit & Ungdomskommittén i samråd med Eckerö Golf rätten att justera kvalificeringen och dela ut wild cards. Om detta ska meddelas uttagningstruppen senast en månad innan Öspelen.