Elitjuniorer

Elitjuniorer

Vår grupp för elitjuniorer är en träningsgrupp som består av klubbens främsta juniorer. Gruppen kan bestå av både pojkar och flickor upp till 21 år.

För spelarna i den här gruppen är golf idrotten de väljer framför andra idrotter både sommar som vintertid. Att tävla utanför klubben och utvecklas till en så bra golfspelare som möjligt driver dem.

Träningen består till exempel av spel och spelstrategi på banan, djupare regelkunskap, fysträning och dess betydelse, kost, mentalträning, färdighetstester, träning- och tävlingsplanering, vision och målsättning samt spelarmöte.