Utrustning, vagnar och polletter

Utrustning, vagnar och polletter

Glömt något? Ingen fara! I Golfshopen kan du hyra utrustning om du så vill. Här finns många klubbset att välja på och golfshopen ser gärna att du bokar ditt hyrset och/eller elvagn i förväg på tfn +358-18-431140.

Priser 2021

Hyrset - helset klubbor
Hyra av helset 50€/dygn inklusive vagn
Äldre golfset hyra 15€/dygn inklusive vagn

Hyra av elvagn
15 €/18 hål
30€/hel dag
20€/18 hål med EBS-broms
30€/heldag med EBS-broms

Vagn
Vagn ingår i greenfeen i mån av tillgång. Begränsat antal finns tillgängligt att låna vid spel och vagn finns att låna till i första hand gästande spelare. 

Polletter
Bollmaskinen fungerar med betalkort och rangekort.

2€ mynt/pollett = 24 bollar
3€ kreditkort = 35 bollar

Med reservation för eventuella ändringar.