Ingen golf- eller fysträning vecka 8 = sportlov (Elit & Ungdom)