Golf i skolan

Golf i skolan

Golf i skolan är ett av våra 7 fokusområden under säsongen 2020. Syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Svenska Golfförbundet har mycket bra material - Golfäventyret i skolan.
Läs mer på deras hemsida!

Vi deltar i skolidrottsdagarna både på våren och hösten! :-)