Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland

Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland

Riktlinjer för reseersättning för Tävlingsgolfare

För ersättning enligt ÅGK reseersättningsriktlinjer bör Spelaren uppfylla kriterierna för Tävlingsjuniorer samt följa riktlinjerna i detta dokument. Ersättningsriktlinjerna gäller tillsvidare. Junior- och elitkommittén meddelar om ev förändringar.

"Full" ersättning - A (max 600e/resa)

Full ersättning inkluderar ersättning för transport, boende, golfavgifter (startavgift, polletter och banguide).

 • Future Tour, fd Tsemppi tour (ej inspel)
 • Junior Challenge Tour, fd Alue Tour
 • Finnish Junior Tour

"Full" ersättning – B (max 600€/resa)

Full ersättning inkluderar ersättning för transport, boende, golfavgifter (startavgift, inspel, polletter och banguide) upp till ett tak på 600€ per resa. Vid extra hög tävlingskostnad kan spelaren i förhand ansöka om extra tillägg till reseersättningen.

 • Nordic Golf League
 • Nordea Tour som ej ingår i Nordic Golf League
 • Ecco Tour som ej ingår i Nordic Golf League
 • Nordic Golf League kval
 • Finska mästerskapen (Slag- och matchspel)
 • Internationella senior amatörtävlingar (enligt separat ansökan på förhand)

Ersättning enligt 100-40-100 modellen (max 240€/resa)

Ersättning enligt 100-40-100 modellen inkluderar ersättning för transport, boende, golfavgifter (startavgift, inspel, polletter och banguide), ersättningens storlek beror på resans längd. Ersättningen är 100€ första och sista resdag och 40€ resterande dagar.

 • Nordea Future Series (f.d. minitouren)
 • Haastaja kiertue
 • Oakley Tour (f.d. SeeMore Tour)
 • Other Junior Tournaments (enligt separat ansökan på förhand)

Ersättning enligt 100-40-100 modellen (max 280e/resa) + full ersättning för startavgift

Ersättning enligt 100-40-100 modellen inkluderar ersättning för transport, boende, golfavgifter (inspel, polletter och banguide), ersättningens storlek beror på resans längd. Ersättningen är 100€ första och sista resdag och 40€ resterade dagar. Startavgiften ersätts till fullo utöver det beräknade beloppet.

 • Finnish Tour
 • Kval till Finnish Tour

Övriga ersättningsriktlinjer

 • Transport
  • Resorna företas i första hand med egen eller föräldrars bil. Kilometerersättningen för resor med egen bil är 0,35€ per km och Spelare skall försöka samåka så långt det är möjligt. Klubben ersätter en ledare per full personbil.
  • I situationer där antalet Spelare överstiger antalet som ryms i egen/förälders bil så ersätter föreningen antingen ytterligare en ledare + bil eller en större hyrbil. Det förmånligare alternativet av dessa bör eftersträvas. Stäm av med Idrottsledaren om du är osäker
  • Båtresa bokas och hanteras av klubbens resebokare (Jonny Lindman och Maria Welin)
 • Logi (Spelaren bokar själv)
  • Spelare skall försöka dela rum så långt det är möjligt. Extra säng och flerpersoners rum rekommenderas för att hålla nere kostnaderna.

Anhållan om reseersättning

 • Reseersättningen skall lämnas till klubben senast 7 dagar efter avslutad resa. Ansökan lämnas in till kansliet (maria@golfclub.ax). 
 • Ledare vid juniortävling erhåller fri resa och fri logi.

Anmälning till tävlingar utanför Åland

Resor till fastlandet är förhandsbokade, resor till Sverige måste deltagarna meddela Jonny/Maria senast 2 veckor före avresa.

 1. Spelaren anmäler sig själv till tävlingar utanför Åland. Idrottsledaren (Maria) kan hjälpa till om det behövs.
 2. När spelaren kommit med kontaktar hen omgående klubbens resebokare (jonny.lindman@aland.net) eller Maria (maria@golfclub.ax) per mejl
 3. Det bör framgå i mejlet: vem som åker, fördelseår och bilens registreringsnummer samt ett mobiltelefonnummer till ledaren som åker med. I alla vikingline-bokningar till fastlandet utom Future Tour är inspel inräknat, d.v.s man åker kvällen innan inspelsdagen. Meddela om du inte tänker spela in.