Riktlinjer för våra tävlingsspelare och juniorer upp till 21 år

Riktlinjer för våra tävlingsspelare och juniorer upp till 21 år

Juniorer upp till 21 år

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort (2 poletter om dagen) 35€
 • Privatlektioner med pro, 1 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Inomhusträning i golfhallen
 • Gruppträningar under hela året
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Möjlighet att delta i knatte- och/eller juniortour
 • Säsongsavslutning
 • Sommarjuniorläger till subventionerat pris

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i ÅGK
 • Du är 21 år eller yngre
 • Deltar i kickoff/talka/träningar
 • Meddelar alltid om förhinder till tränare
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler

Tävlingsspelare 15 år eller yngre

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort (2 poletter om dagen)
 • Privatlektioner med pro, 3 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Inomhusträning i golfhallen
 • Gruppträningar under hela året
 • Träningsläger under våren (från 13 år)
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Möjlighet att delta i knatte- och juniortour
 • Säsongsavslutning
 • Sommarjuniorläger till subventionerat pris
 • Ersättning vid tävlingsspel utanför Åland, enligt klubbens reseersättningspolicy
 • Tillgång till träningshjälpmedel

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i och representerar ÅGK
 • Är 15 år eller yngre
 • Deltar i junior-KM, junior- och/eller knattetour
 • Tävlar utanför Åland
 • Lämnar in tävlingsplanering för säsongen och meddelar förändringar till klubbens Head-pro
 • Visar intresse för individuell träning utanför pro-ledda träningar
 • Deltar i kickoff/talka/träningar/teambuilding
 • Meddelar alltid om förhinder till tränare
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler

Tävlingsspelare 16 - 21 år

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort, säsongskort
 • Privatlektioner med pro, 7 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Gruppträningar under hela året
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Säsongsavslutning
 • Sommarjuniorläger till subventionerat pris
 • Ersättning vid tävlingsspel utanför Åland, enligt klubbens reseersättningspolicy
 • Tillgång till träningshjälpmedel

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i och representerar ÅGK
 • Du är mellan 15 och 21 år
 • Du deltar i och prioriterar klubbmästerskap (senior och junior) samt klubbtävlingar och elitrundor
 • Tävlar utanför Åland
 • Du har valt att satsa på din golfkarriär och har en drivkraft att utveckla ditt spel och tränar på egen hand året runt utanför de träningar klubben erbjuder
 • Närvarar (fysiskt och psykiskt) på träningar samt andra aktiviteter (kickoff, teambuilding, talka) som arrangeras, vid förhinder rapporteras ALLTID detta till ledare eller tränare
 • Ställer upp som hjälptränare för de yngre juniorerna och/eller leder junior-/knattetour
 • Träningsplanering med Head-pro samt dokumenterar utförd träning för uppföljning med pro
 • Lämnar in tävlingsplanering för säsongen och meddelar förändringar till klubbens Head-pro
 • För statistik över tävlingsronder och lämnar det till Head-pro
 • Informerar idrottsledare om tävlingar genom att maila info@golfclub.ax
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler

Tävlingsspelare över 21 år

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort, säsongskort
 • Privatlektioner med pro, 7 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Inomhusträning i golfhallen
 • Träningsläger under våren
 • Klubbkläder till subventionerat pris
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Säsongsavslutning
 • Ersättning vid tävlingsspel utanför Åland, enligt klubbens reseersättningspolicy
 • Tillgång till träningshjälpmedel

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i och representerar ÅGK
 • Du är över 21 år
 • Du deltar i och prioriterar klubbmästerskap samt klubbtävlingar och elitrundor om det inte krockar med andra tävlingar
 • Tävlar utanför Åland
 • Du har valt att satsa på din golfkarriär och har en drivkraft att utveckla ditt spel och tränar på egen hand året runt utanför de träningar klubben erbjuder
 • Närvarar (fysiskt och psykiskt) på träningar samt andra aktiviteter (kickoff, teambuilding, talka) som arrangeras, vid förhinder rapporteras ALLTID detta till ledare eller tränare
 • Ställer upp som hjälptränare för de yngre juniorerna och/eller leder junior-/knattetour
 • Träningsplanering med Head-pro samt dokumenterar utförd träning för uppföljning med pro
 • Lämnar in tävlingsplanering för säsongen och meddelar förändringar till klubbens Head-pro
 • För statistik över tävlingsronder och lämnar det till Head-pro
 • Informerar idrottsledare om tävlingar genom att maila info@golfclub.ax
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler