Våra policys

Våra policys

Junior- & Elitkommittén har tagit fram en Barn- & Ungdomspolicy som vi arbetar utifrån. Policyn utvärderas och revideras minst en gång per år inför säsongsstarten av Junior- & Elitkommittén tillsammans med Ålands Golfklubbs idrottsledare och Head pro. Därefter lämnas den till Ålands Golfklubbs styrelse för slutligt godkännande. 

Vi arbetar även utifrån en Drogpolicy som är framtagen och fastställd av Ålands Golfklubbs styrelse.

Vi har nyligen också tagit fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Vi har exempelvis tagit fram en åtgärdstrappa som handlar om hur vi i föreningen ska hantera och agera om en ledare, förälder eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering. Läs handlingsplanen samt övriga policys nedan (utskriftligt pdf-format).