Våra träningsgrupper

Våra träningsgrupper

Inomhusträningen är i full igång i Vikingahallen och i Ålands Golf- & Skyttehall både för knattar och juniorer.

Planeringen för träning i april-maj är snart klar och kommer publiceras på hemsidan och info skickas även ut per mail och informeras om i våra facebookgrupper.

Inbjudningarna till vinterns knatte- och juniorträning hittar ni nedan!