Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018

Ålands Golfklubb har en juniorverksamhet där alla barn och ungdomar är välkomna, oavsett ålder och nivå. Vi vill att alla i vår verksamhet ska ha roligt, känna sig trygga och trivas samt få möjlighet att utveckla sitt golfspel på sin egen nivå.

Vi satsar på bredden och även på toppen; det vill säga de spelare som vill tävla på bortaplan och har som ambition att bli så bra tävlingsgolfare som möjligt – några kanske drömmer om att i framtiden ha golfen som sitt arbete. Vi vill kunna ge alla så bra möjligheter som vi kan med de resurser vi har i vår verksamhet.

Vårt mål är att få så många barn & ungdomar som möjligt, så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt.

Vi bedriver verksamhet nästan hela året och i år vill vi skapa fler gruppaktiviteter, där vi lär känna varandra bättre och har roligt tillsammans. Vi vill involvera flera vuxna i träningen, som hjälptränare/ledare och även äldre juniorer som juniorledare på knatteträningen. Vår tanke är att ordna flera möjligheter till organiserat spel på banan – allt från faddergolf för nya juniorgolfare, spel på Prinsessan för knattar tillsammans med sina föräldrar till sällskaps- och tävlingsspel för barn & ungdomar som deltar i vår verksamhet.

Junior- och Elitkommittén tillsammans med Head Pro Chris Waldron, Pro Niklas Rajamäki och idrottsledare Maria Welin kommer i år att fokusera på 7 olika områden, som kommer presenteras nedan.

Våra 7 fokusområden 

Föräldrar och gruppaktiviteter
Syftet med detta fokusområde är att skapa en gemenskap i klubben genom att föräldrarna är med och skapar ”kul på klubben" evenemang. Föräldraengagemang avlastar även Head pro och Idrottsledare i dessa frågor.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Ordna minst två föräldraträffar under året
 • Ordna minst två ”kul på klubben” event under året

Golf i skolan och nya juniorer
Syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Utbilda gymnastiklärare
 • Skapa tydlig information samt exempel på träningar på hemsidan (för idrottslärarna)
 • Delta på skolidrottsdagar
 • Ordna pröva på tillfällen (2) på golfbanan för intresserade barn & ungdomar som prövat på golf i skolan

Träning
Syfte är att bygga en tydligare utvecklingstrappa som baserar sig på färdighetsnivå.

I vår träningsverksamhet får alla barn och ungdomar vara med. Vårt mål är att skapa ett intresse för golf hela livet.

Knatte
För våra allra yngsta golfare är knatteverksamhetens roll att ge en första intro till golfen för barn i ålder 5 år och uppåt. I åldern 5-7 år (3 grupper) är fokus glädje (vi har roligt), lek och lär oss golfens grunder där även säkerhet och respekt för golfbanan samt en första intro till golfens regler och etikett är viktigt. Vi håller även knatteträning vintertid (1 grupp).

För knattar i åldern 7 år och uppåt har vi 2 grupper sommartid som tränar och spelar golf enligt golfäventyrmodellen med målet att nå grönt kort. Åldersgrupperna är endast riktgivande, men de brukar vara 7-10 år och 10-12 år (ibland har även äldre ungdomar som vill nå grönt kort enligt golfäventyrmodellen deltagit, istället för att alternativt gå en grönt kort kurs på 1 vecka).

Alla knattar ges en intro till spel på vår korthålsbana Prinsessan. De får spela en bana på sin nivå – 30m, 50m eller 100m bana – enligt golfäventyrmodellen. Läs mer om golfäventyrmodellen här: https://www.golf.se/spelet/golfaventyret/.

Junior
För våra juniorer upptill 21 år har vi träning i stort sett året runt. På vintern tränar vi inomhus tillsammans 1 gång/vecka för att på sommarn träna med pro 2 ggr/vecka. Under spelsäsongen har vi 3-4 träningsgrupper som delas in främst efter ålder, kön och nivå samt vi försöker att kompisar ska få träna tillsammans. I våra juniorgrupper har alla barn och ungdomar minst grönt kort (hcp 54 och lägre).

Vi fokuserar på att träna alla golfslag mera i detalj, för att bland annat få en bättre teknik. Allt från rutin, närspel, långa spelet och spel på banan samt intro till vår tävlingsverksamhet i form av lekfulla utmaningar.

Tävlingsjunior
En tävlingsjunior ingår och deltar i juniorträningsgrupperna, men har även en individuell tränings- och tävlingsplan. Den individuella tränings- och tävlingsplanen görs upp tillsammas med pro och följs sedan upp av pro som redogör för den i kommittén. Träning sker både i grupp och individuellt.

Tävlingsspelare (över 21 år)
En tävlingsspelare över 21 år lägger upp sitt individuella tränings- och tävlingsplan tillsammans med pro och följs sedan upp av pro som redogör för den i kommittén. Träning sker främst individuellt och eventuellt även i mindre grupper tillsammans med tävlingsjuniorerna.

Golf som mitt arbete (proffs)
En spelare som blir/är professionell spelare kan lämna in en ansökan till Ålands Golfklubbs styrelse om att göra upp ett proavtal med klubben.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Arrangera speltillfällen för knattar på Prinsessan tillsammans med barnens föräldrar (”knattetour”)
 • Mera fokus på spel på banan för juniorer (testa olika spelformer)
 • Sätta upp rekommendationer för att utvecklas från sin nivå för våra juniorer
 • Förbättra uppföljningen och utvecklingen av de tränings- och tävlingsplaner som görs upp med tävlingsjunior/tävlingsspelare

Assisterande tränare och ledarutbildning 
Syfte med fokusområdet är att avlasta Head pro samt säkerställa trygghet i träningstillfällen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Ordna minst 3 utbildningsträffar för assisterande tränare
 • Ordna GL1 för klubbens nya assisterande tränare under våren
 • Hålla korta utvärderingsdiskussioner med assisterande tränare efter träningstillfällen

Tävling och lekfulla utmaningar
Syfte med fokusområdet är att skapa en trygg miljö att tävla i där vi från de yngre åldrarna introducerar lekfulla utmaningar och i takt med ökade ambitioner och utvecklingsnivå.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Introducera en roll som ansvarig för spel på banan
 • Introducera spel på Prinsessan tillfällen för juniorer utan grönt kort

Tävlingsjuniorer/-spelare
Syftet med detta fokusområde är att jobba med kravställningen mot tävlingsjuniorerna/-spelarna och stötta dem i planering av träning och tävling inför säsongen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Introducera en roll som tävlingsansvarig i kommittén för att stötta spelarna i sin utveckling samt fungerar som klubbens kravställare mot spelarna.
 • Ordna en ”introduktionstävling” för de som vill tävla utanför Åland första gången.

Information och kommunikation
Syfte med fokusområdet är att föra verksamheten närmare föräldrar och andra intressegrupper samt vara tydlig i informationen till våra juniorer.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Uppdatera hemsidan och sociala medier med aktuell information och info från olika aktiviteter samt tävlingar
 • Introducera träningskalender på webben
 • Genomföra en välplanerad kickoff

Trygg juniorgolf (High Five)

Juniorkommittén vill under 2018 tydligare lyfta in trygghetstänk i verksamheten som ska vara fri från mobbning, kränkningar och diskriminering. Under början av 2018 slutförs grupparbetet som utmynnar i en “Policy och handlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering”

Syftet med handlingsplanen är att bidra till…

 • …trygghet för juniorer och även för föräldrar och ledare
 • …möjligheterna att förebygga mobbning, kränkningar och trakasserier
 • …möjligheterna att reagera tidigt
 • …att belysa vikten av trygghet i utövandet av sin idrott

Förutom att sammanställa handlingsplanen kommer vi under året att jobba med följande målsättningar för att skapa en trygg miljö för vår juniorverksamhet:

 • Ordna utbildningen “Stötta ditt barn i idrotten” 2 ggr per år för föräldrar och vårdnadshavare
 • Gå igenom Policy och hadlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering en gång per år med alla ledare innan utgången av mars
 • Distribuera Policy och hadlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering digitalt i föreningengens kanaler innan säsongstart samt sammanfatta handlingsplanen på junior kickoffen varje år.
 • Ledare integrerar “schysst kompis tänk” i träning och tävling
 • Ledare och tränare ökar fokusering på prestations- och känslomål och minskar fokuseringen på resultatmål i samtliga åldersgrupper