Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Ålands Golfklubb har en juniorverksamhet där alla barn och ungdomar är välkomna, oavsett ålder och nivå. Vi vill att alla i vår verksamhet ska ha roligt, känna sig trygga och trivas samt få möjlighet att utveckla sitt golfspel på sin egen nivå.

Vi satsar på bredden och även på toppen; det vill säga de spelare som vill tävla på bortaplan och har som ambition att bli så bra tävlingsgolfare som möjligt. Vi vill kunna ge alla så bra möjligheter som vi kan med de resurser vi har i vår verksamhet.

Vårt mål är att få så många barn & ungdomar som möjligt, så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt.

Vi bedriver verksamhet nästan hela året och i år vill vi skapa fler gruppaktiviteter, där vi lär känna varandra bättre och har roligt tillsammans. Vi vill involvera flera vuxna i träningen, som hjälptränare/ledare och även äldre juniorer som juniorledare på knatteträningen. Vår tanke är att ordna flera möjligheter till organiserat spel på banan – allt från faddergolf för nya juniorgolfare, spel på Prinsessan för knattar tillsammans med sina föräldrar till sällskaps- och tävlingsspel för barn & ungdomar som deltar i vår verksamhet.

Junior- och Elitkommittén tillsammans med Head Pro Chris Waldron, Pro Niklas Rajamäki och idrottsledare Maria Welin kommer i år att fokusera på 7 olika områden, som kommer presenteras mera detaljerat längre fram i vår verksamhetsplan.

 

Våra 7 fokusområden 

Flera gruppaktiviteter
Syftet med detta fokusområde är att skapa en större gemenskap i klubben genom att ordna flera gruppevenemang.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Arrangera juniorresa till Sverige (ev klubbutbyte)
 • Ordna minst två ”kul på klubben” event under året (kickoff & pröva på för föräldrarna tillsammans med sina barn/ungdomar)

Golf i skolan och nya juniorer
Syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Utarbeta konkreta mål för golf i skolan (vilka skolor, årskurser osv)
 • Utbilda gymnastiklärare
 • Skapa tydlig information samt exempel på träningar på hemsidan (för idrottslärarna)
 • Delta på skolidrottsdagar
 • Ordna pröva på tillfällen (2) på golfbanan för intresserade barn & ungdomar som prövat på golf i skolan

Träning
Syfte är att bygga en tydligare utvecklingstrappa som baserar sig på färdighetsnivå.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Arrangera speltillfällen för knattar på Prinsessan tillsammans med barnens föräldrar i anslutning till deras träning på 30-, 50- och 100-bana.
 • Mera fokus på spel på banan för juniorer (testa olika spelformer) i anslutning till träning (varannan vecka Kungsbanan, varannan vecka Prinsessan) under träningen på sommarlovet.
 • Sätta upp rekommendationer för att utvecklas från sin nivå för våra juniorer
 • Förbättra uppföljningen och utvecklingen av de tränings- och tävlingsplaner som görs upp med tävlingsjunior/tävlingsspelare (1 gång per månad)
 • Utbilda våra juniorer i golfens nya regler för 2019.

Assisterande tränare och ledarutbildning 
Syfte med fokusområdet är att avlasta Head pro samt säkerställa trygghet i träningstillfällen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Ordna minst 3 utbildningsträffar för assisterande tränare (en inomhus och två utomhus)
 • Hålla korta utvärderingsdiskussioner med assisterande tränare efter träningstillfällen
 • Vid behov arrangeras GL1 av klubbens Head Pro för nya assisterande ledare under våren 2019.

Tävling och lekfulla utmaningar
Syfte med fokusområdet är att skapa en trygg miljö att tävla i där vi från de yngre åldrarna introducerar lekfulla utmaningar och i takt med ökade ambitioner och utvecklingsnivå.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Introducera en roll som ansvarig för spel på banan
 • Introducera spel på Prinsessan tillfällen för juniorer utan grönt kort
 • Uppföljning av tävlings- och träningsprogram tillsammans med Head Pro/Pro.

Tävlingsjuniorer/-spelare
Syftet med detta fokusområde är att jobba med kravställningen mot tävlingsjuniorerna/-spelarna och stötta dem i planering av träning och tävling inför säsongen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Introducera en roll som tävlingsansvarig i kommittén för att stötta spelarna i sin utveckling samt fungerar som klubbens kravställare mot spelarna.
 • Ordna en ”introduktionstävling” för de som vill tävla utanför Åland första gången.

Information och kommunikation
Syfte med fokusområdet är att föra verksamheten närmare föräldrar och andra intressegrupper samt vara tydlig i informationen till våra juniorer.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

 • Uppdatera hemsidan och sociala medier med aktuell information och info från olika aktiviteter samt tävlingar.

 

Trygg juniorgolf (High Five)

Junior- och elitkommittén vill fortsätta med arbetet att tydligare lyfta in trygghetstänk i verksamheten som ska vara fri från mobbning, kränkningar och diskriminering. Under början av 2018 slutfördes grupparbetet som utmynnar i en “Policy och handlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering” (High Five).

Syftet med handlingsplanen är att bidra till…

 • …trygghet för juniorer och även för föräldrar och ledare
 • …möjligheterna att förebygga mobbning, kränkningar och trakasserier
 • …möjligheterna att reagera tidigt
 • …att belysa vikten av trygghet i utövandet av sin idrott

Förutom att sammanställa handlingsplanen kommer vi under året att jobba med följande målsättningar för att skapa en trygg miljö för vår juniorverksamhet:

 • Workshop med föräldrar om att “Stötta ditt barn i idrotten”.
 • Gå igenom Policy och handlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering en gång per år med alla ledare innan utgången av mars
 • Distribuera Policy och handlingsplan för en trygg juniorverksamhet fri från mobbning, kränkningar och diskriminering digitalt i föreningengens kanaler innan säsongstart samt sammanfatta handlingsplanen på junior kickoffen varje år.
 • Ledare integrerar “schysst kompis tänk” i träning och tävling.
 • Ledare och tränare ökar fokusering på prestations- och känslomål och minskar fokuseringen på resultatmål i samtliga åldersgrupper (lekfulla utmaningar).