Webbanmälan

Webbanmälan

Anmäl dig till sommarens juniorträning i juni-augusti! De spelare som deltagit i träningen under vintern samt i april-maj är färdigt insatta i grupperna och behöver inte anmäla sig på nytt. Nya juniorer - Anmälan!

Läs mer om juniorträningen i juni-augusti här - Info träningstider juniorer juni-augusti!

Knattegolf & golfäventyr träningen har startat! 
Läs mer om knattegolf & golfäventyr träningen här - Inbjudan knattegolf & golfäventyr!

Vid frågor kontakta Head Pro Chris Waldron!

Telefon: + 358-457-3828379
E-post: cwgolf@aland.net