Klubbdirektör sökes

Klubbdirektör sökes

Ålands Golfklubb är i en stark utvecklingsfas med ombyggnaden av vår äldsta och mest spelade bana, Slottsbanan. Den nya banan har redan innan öppning fått omdömen som överträffar våra förväntningar.

Efter öppningen av den nya banan kommer vår klubbdirektör sedan 9 år, Åsa Nordström att lämna oss för pension. Därför söker vi dig som ska vara den drivande kraften i att nå klubbens ambition att bli en av Nordens bästa golfklubbar.

Rollen
Du står inför möjligheten att leda Ålands Golfklubb i ett viktigt förändringsskede, i och med ombyggnaden av Slottsbanan. Klubben står inför kommande säsong att gå från att vara en bra genomsnittlig golfklubb, till något ännu bättre och därmed öka attraktions- och konkurrenskraften. Du har det ekonomiska ansvaret och styr verksamheten. Du är en synlig ambassadör för klubben och en i teamet som levererar upplevelser till medlemmar, gäster, sponsorer och andra besökare. Du skall som Klubbdirektör leda medarbetare och ge dem möjlighet att utvecklas, både i sina roller och som team. Du ser tillsammans med dina medarbetare till att anläggningen är i gott skick. Tillsammans med styrelsen arbetar du med klubbens och anläggningens långsiktiga utveckling. Du säkerställer en väl fungerande relation med samarbetspartners (shop/utbildning och restaurang). Hos externa intressenter som exempelvis sponsorer, golfförbund, landskapet, kommunen och intresseorganisationer är det du som företräder klubben.

Dig vi söker
Du är en trygg, social och ärlig person med stor integritet, en skicklig lagbyggare som kan få hela teamet involverat och därmed delaktiga, ansvarstagande och engagerade. Du är en dokumenterat god ledare med förståelse av vikten att förvalta och utveckla affären. För att lyckas är det nödvändigt med nyfikenhet och kreativitet – att ha ett intresse för försäljning och marknadsföring samt vad man kan göra för att utveckla klubben och stärka ekonomin. Genom ditt ledarskap, din servicekänsla och din energi är du en förebild för medarbetare, medlemmar och andra intressenter. Flytande kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligen som muntligen är ett krav, medan kunskaper i finska är meriterande.

Mer information
Om du vill veta mer, kontakta klubbdirektör Åsa Nordström på +358-(0)457 5958127 (dag/kvällstid) eller ordförande Mikael Mörn +358-(0)407692 894 (kvällstid). Din ansökan riktar du till Åsa Nordström, Ålands Golfklubb, PB 111, 22101 Mariehamn eller per e-mail till asa@golfclub.ax.

Vår målsättning är att stänga för ansökningar senast den 17 januari 2020, vi har inlett processen och behandlar ansökningar löpande så sök snarast möjligt. Tillträde enligt överenskommelse.