Kommittéer

Kommittéer

En stor ideell organisation

Ålands Golfklubbs ideella organisation består av 46 personer som jobbar i olika positioner i 7 st kommittéer och styrelse för att driva vår verksamhet framåt.

Medlemsmötet på hösten utser ordförande och ledamöter i samtliga kommittéer. Mandatperioden är ett kalenderår. Kommittéerna har tydliga mål, uppdrag och definierade aktiviteter.

Är du intresserad av att delta aktivt i klubbens arbete är du välkommen att ta kontakt med den kommitté du är intresserad av eller med klubbens valberedning. Kontaktinformationen hittar du på respektive kommittés sida.