Damkommittén

Damkommittén

Damkommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att stärka klubbgemenskapen mellan damerna genom att uppmuntra och organisera gemensamt spel och tävlande.

Mål för verksamheten

  • Att uppmuntra och bidra till att damerna strävar efter at höja sin spelstandard.
  • Att öka intresset damer emellan att vilja spela tilsammans på de tider som finns reserverade för "Damrundan" på onsdagar.
  • Att variera spelprogrammet genom att erbjuda både singelspel och lagspel på onsdagsrundorna.
  • Att arbeta för att fler damer engagerar sig som tävlingsledare och/eller hjälper till att hitta sponsorer till "Damrundan".
  • Att bistå vid introduktionen av nya kvinnliga medlemmar.
  • Att arbeta fram förslag ägnade att stimulera damgolfen i klubben.

Aktiviteter

  • Informera klubbens alla damer om alla aktiviteter och spelprogram.
  • Arrangera onsdagsgolfen "Damrundan".
  • Arrangera tävlingar såsom, Temagolf, Golfresa över en dag, Mor & Barn, Portugisisk Golf, Damernas Shoot Out och Sponsorrundan.

Damkommittén har en gemensam mailadress - damkommitten@golfclub.ax.

 

Ulla Sjöfelt

Ordförande

Sheila Sundblom
Ann-Britt Mörn