Marknadskommittén

Marknadskommittén

Marknadskommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att utveckla sponsor- och marknadsföringsverksamheten även som att vårda befintliga relationer med samarbetspartners. I kommitténs uppdrag ingår även att ansvara för att all reklam såsom skyltning .m.m inom området följer en linje som andas hög kvalitet.

Mål för verksamheten är att

  • Höja attraktionskraften i syfte att öka antalet greenfeegäster och medlemmar samt att säkerställa klubbens attraktionskraft hos näringslivet att vilja ingå samarbetsavtal för marknadsföring hos klubben.

Aktiviteter

  • Initiera till och verkställa marknadsföringsåtgärder för att skapa merförsäljning
  • Skapa och sälja in sponsorpaket
  • Tillse att all reklam och skyltning görs konsekvent och håller en hög standard
  • Utveckla reklam och sponsoraktiviteter på anläggningen
  • Tillse att klubbens samarbetspartners erhåller den synlighet som avtalats
  • Genomföra en golftävling per år med middag för och tillsammans med samtliga samarbetspartners.

 

Björn Wennström

Ordförande