Medlemskommittén

Medlemskommittén

Medlemskommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att rekrytera nya medlemmar, ansvara för introduktionen av nya medlemmar, ansvara för och bevaka att det erbjuds kurser till samt att verka för trivselskapande aktiviteter för alla medlemmar.

Mål för verksamheten är

 • Att ansvara för arrangemang och åtgärder i syfte att värva medlemmar till klubben.
 • Att introducera nya medlemmar i golfspel och klubbliv.
 • Att arrangera nybörjartävlingar för medlemmar som ännu inte fått officiellt hcp.
 • Att arrangera informations- och klubbträffar för alla medlemmar.
 • Att ansvara för att klubben erbjuder ett varierat utbud av golfkurser till såväl nybörjare som emr erfarna spelare.
 • Att planera och genomföra fester och andra arrangemang för medlemmar.

Aktiviteter

 • Arrangera - Kommittégolf, Höghandicap rundor, Medlemsdag.
 • Ordna sponsorer och priser till av kommittén arrangerade aktiviteter.
 • Genomföra 1-2 kampanjer för ökande av intresset för golf.
 • Ansvara för att kurser ordnas för såväl nybörjare som mer erfarna spelare.
 • Arrangera och delta i utbytesträffar med medlemskommittéer i andra golfklubbar.

Medlemskommittén har en gemensam mailadress - medlemskommitten@golfclub.ax.

Jan Lindgren

Ordförande

Gun Andersson
Sam Andersson
Ulla Österlund
Monica Grunér
Hildemar Nordwall