Regel- & Handicapkommittén

Regel- & Handicapkommittén

Regel och HCP kommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att ha ett övergripande ansvar för handicapfrågor och golfregler i klubben.

Mål för verksamheten

  • Att tillse att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap.
  • Att tillämpningen av handicapreglerna bland medlemmarna i Ålands Golfklubb sker på ett korrekt sätt.
  • Att verka för ökad kunskap om golfregler i form av fortbildning för klubbens medlemmar.

Aktiviteter

  • Ordna utbildningstillfällen, i samarbete med Tävlingskommittén, för tävlingsledare och funktionärer.
  • Ordna regelträffar, i samarbete med Tävlingskommittén, med fokus på att öka medlemmarnas intresse i regelkunskap.
  • Genomföra en årlig översyn av banutmörkningen i samarbete med banchefen eller av honom därtill utsedda personer.
  • Genomföra en årlig översyn av lokala regler.
  • Genomföra en årlig hcp-revision.
  • Bistå tävlingsledning och Tävlingskommittén i regel- och handicapfrågor.
  • Tillse att klubbens Pro ger nya medlemmar en fullgod undervisning om golfregler samt vett & etikett.

Om Ni har regel- eller handicapfrågor, så kontakta oss i Regel & Handicapkommittén. Ni når oss genom att skicka epost till rhk@golfclub.ax, eller genom att kansliet förmedlar ert ärende till oss.

Niklas Rajamäki

Ordförande

Frida Isaksson
Martti Rajamäki
Martin Staf
Jan Leander