Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att planera och genomföra säsongens tävlingsprogram. I uppdraget ingår att utse och utbilda tävlingsledare och funktionärer så att tävlingar kan genomföras med hög kvalitet. Vidare ingår att samarbeta med samarbetspartners, klubbens personal, restaurang, pro och övriga kommittéer i samband med tävlingsarrangemangen för att skapa en så bra helhetsupplevelse som möjligt.

Mål för verksamheten

  • Att stärka klubbgemenskapen
  • Att locka fler spelare
  • Att göra golfsporten roligare

Målen ska nås genom att tillhandahålla ett brett och attraktivt tävlingsutbud på alla nivåer för medlemmar och gäster. Vi ska erbjuda tävlingar av hög kvalitet som ska stärka Ålands Golfklubbs varumärke tillsammans med attraktiva priser. När det passar tävlingsarrangemanget kan förtäring och social samvaro med fördel arrangeras.

Aktiviteter

  • Utvärdera och analysera den gångna tävlingssäsongen med hjälp av statistik, resultat och synpunkter från medlemmar, klubbens personal, samarbetspartners och tävlingsdeltagare.
  • Fastställa inkommande års tävlingsprogram.
  • Knyta till sig samarbetspartners till klubbens tävlingar.
  • Ordna utbildningstillfällen i samarbete med Regel- och HCP kommittén, för tävlingsledare och funktionärer.
  • Ordna regelträffar i samarbete med Regel- och HCP kommittén med fokus på att öka medlemmarnas intresse i regelkunskap.
  • Genomföra tävlingsprogrammet.
  • Genomföra höstens sista tävling för medlemmar: Flaggtävlingen.

Tävlingskommittén har en gemensam mailadress - tk@golfclub.ax.

Hans Palin

Ordförande

Jan Kavander
Siri Granskog
Fanny Granskog
Egil Sundström
Dennis Nyman
Christina Gustafsson