Öppettider

Öppettider

Kansli & Reception
  • Kansliet öppet måndag-fredag kl. 09.00-16.00.
  • Besöksadress under vintern: Idrottens Hus, Östra Esplanadgatan 7, 22100 Mariehamn
Shop
  • Golfshopen har stängt för säsongen.
  • Kontakta Chris Waldron på tfn 0457-382 83 79 om du önskar något från golfshopen.
  • Golfshopen kommer att ha julöppet - exakta öppettider innan jul kommer längre fram.
Range
  • Rangen är öppen.
  • Rangemaskinen fungerar med betalkort eller med rangekort (köpes i golfshopen).
Restaurang & Café
  • Restaurangen har stängt för säsongen.
Kiosken
  • Kiosken har stängt för säsongen.