Styrelse

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av medlemmarna på vår- och höstmötet.