Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppgift

Valberedningen i klubben har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den arbetar kontinuerligt med sin verksamhet, d.v.s. att hela tiden ha ögon och öron öppna för kommande rekryteringar till styrelse och kommittéer.

Vårt uppdrag och syfte är att ta fram lämpliga kandidater med önskvärd kompetensprofil till golfklubbens styrelse. Därutöver försöker vi hitta medlemmar som är intresserade av att delta i klubbens verksamhet som exempelvis kommittéordförande och kommittémedlemmar.

Vi vill veta vad Du tycker!

För att vårt arbete med att föreslå en styrelse för Ålands Golfklubb ska bli så bra som möjligt är det viktigt att Du som medlem berättar vad Du tycker och tänker i så god tid som möjligt innan höstmötet.

Om Du är intresserad inför kommande år eller känner någon person som Du tycker skulle vara lämplig att driva klubbens verksamhet framåt som styrelsemedlem, kommittéordförande eller ingå i någon kommitté - kontakta gärna oss i valberedningen.

 

Jesper Eliasson

Ordförande

Conny Rundberg
Teija Engman
Christina Gustafsson