Försäkringsskydd för medlemmar 2017

Försäkringsskydd för medlemmar 2017

Försäkringsskydd för medlemmar i Ålands Golfklubb

Via Ålands Golfklubbs medlemsskap i Finlands Golfförbund har medlemmarna rätt till försäkringsskydd enligt nedan

  • Sportskyddsförsäkring, som täcker vårdkostnader vid skada över hela världen.
  • Ansvarsförsäkring, som ersätter person- och saksskada som förorsakats av annan person i Europa.

Läs mer om försäkringsskyddet i bifogad pdf.