COVID-19 - Rekommendationer vid spel

COVID-19 - Rekommendationer vid spel

Vi ber er följa myndigheternas rekommendationer. För den enskilde spelaren och för golfklubbarna betyder detta att man också fortsättningsvis självmant skall agera ansvarsfullt, speciellt gällande de sociala säkerhetsavstånden, handhygienen och alla de andra rekommendationer och restriktioner som gäller.

Gäller vid spel:

  • Alla starttider måste bokas i Golfbox. Vid spel kom ihåg att laga ditt nedslagsmärke!
  • Undvik fysisk kontakt med övriga spelare och håll avstånd till varandra (dvs skaka inte hand före ni går ut eller efter avslutad rond). Det sociala avståndet i all aktivitet (tee, green, på klubbhusområdet osv) ska vara minst 2 meter.
  • Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta. Nys och hosta i armvecket.

Vid minsta symptom stanna hemma och ta hand om dig. Du är välkommen att spela igen då du har tillfrisknat

Njut av den friska luften och av spelet!

Information från Finska Golfförbundet i bifogad pdf-fil. ”Kilpailuohjeistus 2021” ska översättas till svenska. Vi uppdaterar dokumenten, då vi tagit emot översättningen. 

Ofta frågade frågor - Covid-19