Försäkringsskydd för medlemmar 2020

Försäkringsskydd för medlemmar 2020

Försäkringsskydd för medlemmar i Ålands Golfklubb

Via Ålands Golfklubbs medlemsskap i Finlands Golfförbund har medlemmarna rätt till försäkringsskydd enligt nedan

  • Sportskyddsförsäkring, som täcker vårdkostnader vid skada över hela världen.
  • Ansvarsförsäkring, som ersätter person- eller saksskada som förorsakats av annan person över hela världen.

Läs mer om försäkringsskyddet i bifogad pdf.