Försäkringsskydd för medlemmar 2021

Försäkringsskydd för medlemmar 2021

Försäkringsskydd för medlemmar i Ålands Golfklubb

Pohjola Sportskydd 1.1.2021–31.12.2021

Försäkringsskydd för medlemmar

  • Sportskyddsförsäkring, som täcker vårdkostnader vid skada överallt i världen
  • Ansvarsförsäkring, som ersätter person- eller sakskada som förorsakats en annan person överallt i världen

Läs mer i bifogad pdf-fil.