Försäkringsskydd för medlemmar 2021

Försäkringsskydd för medlemmar 2021

Försäkringsskydd för medlemmar i Ålands Golfklubb

Via Ålands Golfklubbs medlemsskap i Finlands Golfförbund har medlemmarna rätt till försäkringsskydd. Vi kommer att uppdatera med mera information, så fort vi får informationen på svenska från FGF. Försäkringsbolaget översätter informationen till svenska.