Kommittéer

Kommittéer

Ålands Golfklubb har 2021 totalt 8 kommittéer som arbetar ideellt för klubben och dess medlemmar. Under KLUBBEN under respektive kommitté hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i kommittéerna.

Tveka inte att kontakta någon av dem om du har några frågor om dess verksamhet eller om du själv skulle vilja vara med i någon kommittés arbete.

Kommittéerna gör ett stort ideellt arbete och vi är väldigt glada över det värdefulla arbete som utförs i varje kommitté!