Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Här hittar ni medlems- och spelavgifterna på Ålands Golfklubb säsongen 2019.

SENIOR Medlemsavgift Spelavgift Totalt
  315 € 290 € 605 €
       
PASSIVA Medlemsavgift   Totalt
  80 €   80 €
       
HELTIDSSTUDERANDE Årsavgift   Totalt
  300 €   300 €
       
JUNIORER Årsavgift   Totalt
Äldre ungdom (19-21 år) 300 €   300 €
Ungdom (13-18 år) 160 €   160 €
Barn (0-12 år) 120 €   120 €
Knatte (0-12 år) 10 €   10 €
Framtidsknatte (0-12 år) 10 €   10 €
       
NYBÖRJARE Årsavgift   Totalt
Senior 280 €   280 €
Heltidsstuderande 180 €   180 €
Äldre ungdom (19-21 år) 160 €   160 €
Ungdom (13-18 år) 120 €   120 €
Barn (0-12 år) 100 €   100 €

Förklaring till avgifter

Städavgift
I medlemsavgiften för seniorer samt årsavgifterna för heltidsstuderande och juniorer/ungdom 13 år och uppåt ingår en städavgift om 20 euro. Avgiften återbetalas, efter deltagande i talka, i form av ett tillgodohavande i Golfrestaurangen eller Proshopen till ett värde om 25 euro. Tillgodohavandet ska förbrukas under säsong 2019. Avgiften tas inte ut av nybörjare.

Avgift till Finska Golfförbundet
I medlemsavgiften ingår en avgift till Finska Golfförbundet. För aktiva medlemmar över 22 år är avgiften 30 euro och för dem ingår ett antal exemplar (6 st) av tidningen Svensk Golf (en tidning per hushåll). För aktiva medlemmar under 22 år är motsvarande avgift 9 euro och här ingår ingen tidning.

Ytterligare ingår ett försäkringsskydd för samtliga aktiva medlemmar i klubben.

Förklaring till spelrättigheter

Seniormedlem 
Medlemsavgiften berättigar till fritt spela på Prinsessan och spel på Kungsbanan mot reducerad greenfee=medlems greenfee. Medlems greenfeen gäller för spel på Kungsbanan: vardagar (söndag kl. 13.00-fredag kl. 13.00) = 30 € och weekend/helg (fredag 13.00-söndag kl. 13.00) = 35 €.

Medlems- och spelavgiften berättigar till fritt spel på Kungsbanan och Prinsessan.

Passiv medlem
Som passiv medlem kan man när som helst återgå till aktivt medlemskap när man vill återuppta golfspelet igen. För spel på våra 18-håls golfbanor krävs någon form av aktivt medlemskap.
Passiv medlem har rätt till 10 rundor på Prinsessan genom att uppvisa stämpelkort i receptionen.

Heltidsstuderande
Årsavgiften berättigar till fritt spel på Kungsbanan och Prinsessan.
Observera att studieintyg ska lämnas in vid betalning av avgiften.

Juniorer
Årsavgifterna i medlemskategorierna äldre ungdom, ungdom och barn berättigar till fritt spel på Kungsbanan och Prinsessan. Årsavgiften för knatte som deltar i vår träningsverksamhet berättigar till fritt spel på Prinsessan.
Årsavgiften för framtidsknattar berättigar inte till någon spelrätt.

Nybörjare
Årsavgiften i samtliga medlemskategorier berättigar till fritt spel på alla banor.

Observera viss spelbegränsning kan förekomma på helger för medlem med nybörjarkategori. Spelbegränsning är spel på Slottsbanan/Kungsbanan på lördagar och söndagar från kl. 15.00. Övriga tider ingen begränsning.

Övrigt
Vi tar emot Postens friskvårdskuponger för medlems-, spel-, och årsavgift - Friskvård.ax.

Bagskåp     

Litet (övre plan) 60 €
Litet (nedre plan) 70 €
Mellanstort (övre plan) 80 €
Mellanstort (nedre plan) 100 €
Mellanstort med tillgång till el (övre plan) 90 €
Mellanstort med tillgång till el (nedre plan) 110 €
Stort (nedre plan) 120 €
Stort med tillgång till el (nedre plan) 130 €

Bagskåp hyrs ut till aktivt spelande medlemmar.