Slottsbanan 2.0 - Frågor och svar

Slottsbanan 2.0 - Frågor och svar

Att nå ut med information är inte alltid lätt och för oss är det viktigt att ni medlemmar skall känna er trygga och uppdaterade om vad som händer gällande ombyggnationen. Vår ambition är att genom olika kanaler hålla alla intresserade informerade samt att fånga upp er värdefulla input.

Ni får gärna kontakta vår projektledare Joakim Isaksson direkt om ni har frågor eller t ex vill ha en presentation av projektet till er krets i föreningen.

Joakim når ni på: 0405833199 eller joakim@golfclub.ax

Vad är målsättningen?

Målet med Slottsbanan 2.0 är oförändrat sedan start.

 • ÖKAD VATTENKONTAKT
 • VISUELLT UPPGRADERA
 • ROLIGARE ATT SPELA INTE SVÅRARE
 • HÖGRE KVALITET PÅ GRÄSYTOR
 • EN BANA SOM ÄR EN DEL AV NATUREN

Hur påverkas jag som medlem av ombyggnaden?

Under ombyggnadsåret kommer vi att ha tillgång till Kungsbanan och Prinsessan. För att få så många starttider som möjligt åt oss medlemmar försöker vi styra användandet av speltiderna så effektivt som möjligt på Kungsbanan under 2019, t ex genom förändringar i greenfee och justeringar av rabatter och kampanjer. Vi ser gärna att alla vi medlemmar så långt som möjligt hjälper till genom att spela 4-bollar.

Det är styrelsens ambition att medlems- och spelavgiften ligger kvar på samma nivå som 2018, beslutet tas av höstmötet. Vi hoppas och tror att de allra flesta vill stöda oss i den här för golfklubben så viktiga framtidssatsningen. Det är viktigt att vi medlemmar är solidariska i vårt medlemskap under ombyggnaden, annars ökar risken för att vi ska tvingas höja avgifterna framöver.

Då vi jämför närliggande alternativ tycker vi att ÅGK fortsatt är ett prisvärt alternativ trots den tillfälliga avsaknaden av Slottsbanan.

Hur kan jag som medlem ytterligare stöda satsningen?

Det enklaste sättet som vi hoppas alla har möjlighet till är att fortsätta vara medlem under ombyggnadsåret 2019.

För de som har möjlighet erbjuder vi ett privat partnerpaket som främst syftar till att stöda ombyggnaden och ge projektet guldkant:

 • Medlemskap med spelrätt. 
 • Plakett vid klubbhus
 • Obegränsat med rangebollar
 • 1 golflektion per år
 • Fri bil (om det finns obokade)
 • Avslutningsmiddagen (i samband med flaggtävlingen) för 2 personer

Pris: 2 000 €/år; avtalets längd: 3 år

Är du intresserad av att veta mer kontakta Joakim: 0405833199 eller joakim@golfclub.ax

Vilka är de viktiga avtalade hållpunkterna med huvudentreprenören?

 1. 2018-07-03 Arbetet inleds
 2. 2018-09-03 Hål 10-18 stängs
 3. 2018-09-17 Hela banan stänger
 4. 2018-11-15 Grovschakt genomförd
 5. 2019-07-31 Banan sådd och överlämnad till ÅGK
 6. 2020-07-01 Banan öppnar för spel

Hur ser ekonomin i projektet ut?

Budgetramar

Enligt medlemsbeslut har styrelsen ett ekonomiskt utrymme på 2.5 M€ som finansieras med stöd från LR 20% och resten banklån.

Projektbudget

Med nu ingångna avtal håller vi oss väl inom de 2.5 M€. Utan ändringar i det avtalade projektet kommer vi ha en grundligt genomförd ombyggnad enligt Masterplan. Vi har även ett utrymme för oförutsedda händelser med nuvarande finansieringsnivå (som stöds av bland annat partneravtal).

Det finns också möjlighet att fatta beslut som kan ge projektet guldkant, t ex en satsning på fairways, övningsområdet och att göra någon green än mer attraktiv. För att möjliggöra denna typ av satsningar på ett sunt sätt behöver vi fler företagspartners och att vi som medlemmar stöder golfklubben genom att vara medlemmar under ombyggnadsåret.

Vad har prutats bort?

Inom de nu avtalade ramarna har vi försökt att inte pruta på den slutliga spelupplevelsen, snarare har vi försökt använda våra pengar på ett effektivt sätt. De större justeringar som gjorts för att få igång ett väl finansierat projekt inom givna ramar är:

 • Något justerad metod för att bygga nya tee´s
 • Slutlig design och placering av green 16 (nuvarande 12) och utförande av hål 17 (nuvarande 13) bestäms när vi vet ännu mer om strandens beskaffenhet, slutlig design görs på plats.
 • Vi har minskat antalet bunkar med capillary concrete. I nuvarande budget har 30% av bunkrarna capillary concrete istället för alla. Det beslutet har fattats mot bakgrund av att det är vanligt att även de bästa banorna bygger utan capillary concrete.  

Varför görs ombyggnaden?

Vi vill lyfta fram 3 huvudsakliga svar:

 1. ÅGK i sin nuvarande form är starkt beroende av gäster, utan dem kan vi inte hålla det utbud vi har idag med 36 hål och Prinsessan. Trots att antalet golfare på våra huvudmarknader ökar, har vi år efter år sett en minskning i antalet besökare. Det är en trend vi på sikt måste vända. Därför behöver vi en produkt som håller för framtiden och som i sin egen kraft lockar till besök också om 10 år.
 2. Kvaliteten på spelytorna börjar bli utmanande att upprätthålla; därför behöver i synnerhet greener, bunkrar och greenområden uppdateras.
 3. En uppgradering har starkt efterfrågats av våra medlemmar, bland annat på den i klubben öppna workshop som hölls hösten 2015 och senare genom det enhälliga medlemsbeslutet.

Hur får jag mer information om projektet?

Följ oss på Facebook - både Ålands Golfklubbs banchef och Ålands Golfklubb r.f. Besök vår hemsida och kom på våra medlemsmöten. Information kommer också finnas på anslagstavlan utanför kansliet.

Den 15 september, sista lördagen som de sista delarna av Slottsbanan är öppen för spel, är alla medlemmar inbjudna till öppet hus.

Övrigt

 • Artikel i Golf Course Architecture - Issue 58 October 2019 - Läs här!
 • Artikel i Golf Course Architecture - Green pages 2019 - Läs här!
 • Artikel i Golf Course Architecture om Slottsbanan 2.0 - Läs här!
 • Reportage Ålands Radio 30.07.2019 - Läs och lyssna här!
 • Reportage Nya Åland 25.07.2019 hittar ni nedan i utskriftvänligt pdf-format.
 • Artikel i RainBird 360 - "A bold renovation of the Castle Course takes advantage of spectacular scenery" - Läs här!
 • Artikel i Golf Business Monitor - "The birth of a European Elith Golf Course?" (09.12.2019) - Läs här!

 

Läs mer i bilagorna: