Banarbete på Kungsbanan

Banarbete på Kungsbanan

Nu har vi påbörjat arbetet med att djupvertikal skära Kungsbanans greener hål 1-9. Dessa hål är alltså ej spelbara längre under denna säsong. Det går bra att spela hål 10-18.