Damkommittén behöver er hjälp.

Damkommittén behöver er hjälp.

De flesta har säkert fått sitt handicap justerat då det nya världshandicapet trädde i kraft.

För att vår gruppindelning skall fortsättningsvis vara jämnt fördelat så behöver vi antagligen justera gränsen mellan grupp 1 och grupp 2. För närvarande är gruppindelningen för grupp 1 : hcp 0 - 28,0 och för grupp 2 : hcp 28,1 - 54.

Det här gäller framför allt de spelare som hade sitt handicap år 2019 mellan 25 och 30.

Vi skulle vara tacksamma om så många som möjligt meddelade sitt nya handicap antingen i tråden på vår Facebook-grupp (Damrundan Ålands Golfklubb) eller per mail till :  damkommitten@golfclub.ax.