Försäkringsskydd för medlemmar

Försäkringsskydd för medlemmar

Försäkringsskydd för medlemmar i Ålands Golfklubb

Via Ålands Golfklubbs medlemsskap i Finlands Golfförbund har medlemmarna rätt till försäkringsskydd enligt nedan

  • Olycksfallsförsäkring, som täcker kostnader för behandling av skada i hela världen.
  • Ansvarsförsäkring, som ersätter person- och saksskador som orsakats någon annan i Europa.
  • Hole in one (HIO) försäkring, som ersätter dryckeskostnaderna om en spelare lyckas slå hole in one i en tävling i Finland.

Läs mer om försäkringsskyddet i bifogad pdf.