Info om nya världshandicapet från SGFs hemsida

Info om nya världshandicapet från SGFs hemsida

Svenska Golfförbundet berättar mer om det nya världshandicapet som tas i bruk 2020. Genom nya världshandicapsystemet kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Läs mer på deras hemsida - Info om världshandicapsystemet.