Medlemskap i Ålands Golfklubb 2020

Medlemskap i Ålands Golfklubb 2020

På höstmötet i slutet av november fastställdes årets medlems-, spel- och årsavgifter för 2020.
Ni hittar dem på hemsidan: https://www.agk.ax/medlemmar/medlemsavgifter.

OBS!
Vi kommer i början på januari att fakturera årets avgifter. Fakturorna kommer tas fram på basen av år 2019 betalda avgifter. Om ni redan nu vet att ni kommer göra en förändring i ert medlemskap till 2020, vänligen kontakta kansliet så snart som möjligt.

Friskvård
Ni vet väl att ni kan använda postens friskvårdskuponger hos oss som betalning av er spelrätt.
Vi har även friskvårdsavtal med flera företag däribland ÅHS, Transmar m.fl.
Meddela oss före ni betalar fakturan att ni avser betala en del av er avgift som friskvård.