Styrelsen informerar - Slottsbanan 2.0

Styrelsen informerar - Slottsbanan 2.0

Vårt gemensamma projekt med Slottsbanan 2.0 befinner sig nu i slutfasen och i det stora hela är jag nöjd med vad jag ser. Vi har nu frön som växer i 14 av våra nya greener och de tar sig bra, om 2 veckor har vi alla greener sådda. Ser man på resultatet kan man konstatera att det görs ett mycket bra arbete med vår såbädd. Bra Johan och Varggropen!

Projektbudgeten är förstås en central uppföljningspunkt för oss. Det ser hyggligt ut och allt pekar fortsatt på att vi klarar projektet inom de ramar som givits till oss på medlemsmötet. Med det i ryggen har vi fattat beslut om att också göra en satsning på våra fairways inom ramen för projektet. I korthet går programmet ut på mycket dress och stödsådd.

Tidtabellen är ansträngd och vi ser ut att få en försening av leverans på cirka 4-5 veckor, något som självklart kan påverka öppnande av banan för spel både i positiv och negativ riktning beroende på hur höst, vinter och vår ser ut vädermässigt. Förseningen har flera orsaker de huvudsakliga är: arbetet med att definiera och ta beslut om såbädd för greener tog längre tid än planerat, Alfrida har haft påverkan och slutligen har vi önskat få mer arbete än vad som från början var planerat gjort inom ramen för projektet. En inte allt för optimistisk uppskattning är att vi i början av Juli nästa år spelar golf på en Slottsbanan 2.0 i gott skick.  

Jag ser fram emot att möta säsongen 2020 tillsammans med er

Joakim