PRO Chris Waldron

PRO Chris Waldron

”Mina elever skall nå snabba resultat”

​Jag heter Chris Waldron och jag har arbetat vid Ålands Golfklubb sedan 1995 och som Head Pro sedan 1999. Jag är född i England men är numer rotad på Åland med sambo, dotter, hund och hus.

Jag har brittisk PGA-utbildning och har agerat som kvalificerad pro i mer än 30 år. I England arbetade jag som instruktör i sex år vid Staverton Park Golf Club där den kände David Leadbetter varit Head Pro. Jag har även arbetat sju år i Sverige, bl.a. i Lund och Gävle, där jag tränat flera duktiga elit- och SGT-spelare. Bland mina tidigare elever finns bland andra Stuart Reynolds, den första professionella spelaren i Europa som gått på 59 slag i en golftävling.

Idag är jag inte enbart instruktör. Jag driver även golfshop och range. Min passion är dock att lära ut golf - det är lika roligt idag som när jag började min golfkarriär. Jag jobbar gärna med barn, nybörjare och med dem som kanske inte har en naturlig fallenhet för golf. Jag ser det som en personlig utmaning att hitta en spelstil som passar den enskilda individen, oavsett om det är fråga om en nybörjare eller en elitspelare.

Golf skall vara roligt och min målsättning är att vara rak och enkel i min undervisning. Jag överarbetar inte och det som upplevs som komplicerat kan göras lätt. Jag ser alla spelare som unika individer med olika styrkor och svagheter och arbetar med dem utgående från deras förutsättningar. Jag vill att mina elever ska nå snabba resultat som i sin tur bidrar till hög motivation.

Telefon: + 358-457-3828379
Shopen: + 358-18-431140
E-post: cwgolf@aland.net