Firmagolfen

Firmagolfen

Nu är firmagolfen 2017 avgjord! Grattis till årets segrare i firmagolfen - Guldviva!

  1. Guldviva
  2. Evolver
  3. Ålandsmejeriet
  4. Ålands Elandelslag (ÅEA)

Info och program för Firmagolfen 2018 kommer att presenteras här under våren 2018.