Lokala regler

Lokala regler

Lokala regler som gäller säsongen 2019 kommer att uppdateras innan säsongsstart av vår Regel- och Handicapkommitté.

Lokala reglerna kommer då att publiceras på hemsidan samt på anslagstavlan i receptionen.