Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Allmänna bestämmelser för tävlingar 2019

Anmälningsavgifter

Partävling 20 €/par
3-manna scramble 30 €/lag
4-manna scramble 40 €/lag
Singeltävling  10 €/senior
Katastrofgolf 10 €/person (allt går till Röda korset)

OBS! Förseningsavgift vid efteranmälan – 5 € / person.

Juniorer till och med 21 år spelar avgiftsfritt i singeltävlingar.
Spelare från annan klubb betalar greenfee + tävlingsavgift.

Alla KM-tävlingar är gratis.

Vem får tävla
Alla våra tävlingar förutom KM, som endast är för medlemmar, är ”öppna” tävlingar om inget annat särskilt angetts.

Öppna tävlingar innebär att alla med officiellt golfhandicap, medlemmar och gästspelare, har rätt att delta under förutsättning att deltagarna har ett officiellt HCP. Alla spelare måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap (EET) för att få delta i klubbens tävlingar. Det räcker med att registrera 4 ”sällskapsronder” så erhåller man EET om man inte har det tidigare.

HCP begränsningar
Spelare med högre HCP än 36 kan inte ha EGA Exakt Tävlingshandicap, men de med högre HCP får delta i par- och lagtävlingar men registreras då med HCP 36 i tävlingen.

Anmälan till tävling
Anmälningstiden för tävling utgår, om inte annat meddelats, på torsdag kl. 12:00. Efteranmäld spelare tas enbart in som reserv för avanmälda spelare eller för att fylla en icke fulltalig boll. En efteranmäld spelare betalar 5 € i förseningsavgift. Anmäld som uteblir utan avanmälan får först en varning, vid upprepning tävlingsförbud i två veckor.

Start i tävling
Vid försening eller förhinder bör tävlingsledningen underrättas senast en (1) timme före första starttiden. Vid senare avanmälan betalar spelaren full tävlingsavgift.

Avbryta tävling
Det är inte tillåtet att avbryta en tävling och/eller utebli dag 2/3 i en flerdagarstävling utan giltig orsak. Om man blir sjuk skall detta omgående anmälas till klubben eller tävlingsledningen. Att avbryta en tävling utan giltig orsak kan medföra påföljder i form av tävlingsförbud viss period (bestäms av tävlingskommittén).

Klassindelning i ”Årets golfare-tävlingar”
Den som anmäler sig till en tävling som ingår i ”Årets golfare” ska ange om han eller hon vill spela i slag- eller poängklassen. Spelarens handicap är inte avgörande för vilken klass man spelar i, men vi rekommenderar att spelare med handicap högre än 18,4 spelar poängbogey. Om en spelare vid anmälan inte anger önskad klass kommer en spelare med 12,5 eller högre i handicap att anmälas i poängbogeyklassen, medan spelare med lägre handicap anmäls i slagtävlingsklassen. Endast spelare i slagklassen kan erhålla poäng i ”Årets golfare” utgående från sitt bruttoresultat.

För tävling med två eller flera klasser bör det vara minst sex anmälda deltagare per klass.

Klubbmästerskapen

Senior damer D 50, födda 1969 – 1960                         
Senior damer D 60, födda 1959 eller tidigare
Senior herrar H 50, födda 1969 – 1960              
Senior herrar H 60, födda 1959 – 1950
Senior herrar H 70, födda 1949 eller tidigare
Äldre juniorer, födda 1998 – 2004                                 
Yngre juniorer, födda 2005 eller senare                       

Klubbmästerskapen för herrar spelas under tre dagar med totalt 54 hål eller 18 hål per dag. Övriga klasser spelar under två dagar, totalt 36 hål eller 18 hål per dag. Klassen yngre juniorer spelar endast 18 hål under en dag.
Minst sex spelare i varje klass skall vara anmälda för att tävlingen ska genomföras. Om sex spelare anmälts och någon spelare utan giltig orsak (se avsnitt ”Avbryta tävling”) inte startar i tävlingen stryks tävlingen.
I tävlingar med olika ålderskategorier (KM för seniorer och juniorer) skall spelare anmäla sig i den klass man tillhör enligt ovanstående tabell med följande undantag;

Juniorer
Om för få deltagare anmält sig till klass ”Yngre Juniorer” har de som anmält sig rätt att anmäla om sig till klassen ”Äldre Juniorer” och spelar då förstås enligt samma villkor dvs totalt 36 hål.

Seniorer
Om det, när den utannonserade anmälningstiden gått ut, visar sig att det i någon klass anmälts färre än 6 deltagare har de anmälda spelarna rätt att anmäla om sig i någon klass med lägre ålderskategori.
För att få delta i någon KM-tävling får spelaren inte ha ett högre HCP än 28,0.

Starttid och startordning
Normalt är första starttid kl. 12:06, men undantag finns. Starttiderna finns på klubbens anslagstavla samt på hemsidan (www.agk.ax) från fredag kl. 12:00 om inte annat angivits.

I tävling med slagklass respektive poängbogeyklass startar normalt de som spelar poängbogey först.

Två dagars tävling har omvänd startordning från och med dag två. Vid KM gäller lottning efter resultat där den bästa spelaren inför sista dagen slår ut sist.

Starttiderna i KM är i regel klassvis men Tävlingsledningen äger rätt att flytta spelare till annan grupp om omständigheterna så kräver. Under tävlingsdagen har Tävlingsledningen rätt att även i övriga tävlingar flytta spelare från en fastställd starttid till en annan, dock inte så att det påverkar spelarnas förberedelsetid och uppvärmning märkbart.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt omgående efter avslutad tävling, då resultatlistan är klar. Pristagare ska hämta sitt pris själv. I de allra flesta tävlingar delas alla priser ut efter placering men i vissa tävlingar kan även priser lottas ut. Spelare som placerat sig bland de tre bästa i tävlingen är dock alltid garanterade pris.

Övrigt
Inga husdjur får medtagas under en tävling.
Barn (pojkar) som är 12 år och yngre får spela från tee 48 om de har hcp över 36. De får räkna max 36 i hcp, men de får spela från tee 48.

I klubbtävlingar (med hcp) arrangerade av Tävlingskommittén får herrar och damer med ålder 70+ gå fram en tee, om så önskas och är möjligt. Meddela kansliet vid anmälan. Om spelare som är 70+ väljer att gå fram ett tee (där det är möjligt) ändras också dennes spelhandicap.