Banrekord

Banrekord

Slottsbanan
Damer - Lotta Wahlin 63 slag (2006)
Herrar - Toni Karjalainen 64 slag (2004)

Kungsbanan
Damer - Anna-Karin Salmén 65 slag (2004)
Herrar - Roope Kakko 65 slag (2004)