Ombyggnad av Slottsbanan

Ombyggnad av Slottsbanan

På extra föreningsmöte den 2 juli 2017 beslöt medlemmarna att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta med planerna för ombyggnaden av Slottsbanan.

Tisdagen den 15 augusti höll styrelsen åter möte för att då ta beslut gällande planerna kring ombyggnaden av Slottsbanan. Efter diskussion var styrelsen enig om att den bästa möjliga byggstarten för ombyggnaden av Slottsbanan är efter säsongen 2018. Det här beslutet ger oss bland annat följande fördelar:

  • Vi hinner utreda alla markfrågor, där det fortfarande finns vissa frågetecken (t ex behöver det kring området vid nya hål 15, nedanför slottet, och på några andra platser genomföra en arkeologisk inventering).
  • Vi får tillräcklig tid för att ta fram och marknadsföra olika helhetskoncept, (t ex ”spela gamla Slottsbanan sista och nya Slottsbanan första gången-paket”, utveckla prissättningsstrategier för tiden efter ombyggnaden etc.
  • Vi skapar möjligheter att utveckla tankarna kring boende i anslutning till banan genom att undersöka markfrågor samt utreda eventuella samarbetspartners eller alternativen att skapa en egen verksamhet.
  • Vi hinner även göra en kvalificerad upphandling av entreprenörer för genomförandet av projektet.
  • Vi får lite mer tid för att slutföra våra samarbets- och sponsoravtal för projektet.
  • Vi hinner undersöka möjligheterna till spel på andra banor under den säsong då Slottsbanan är stängd för ombyggnad (2019).

Arrende över 40 år är i princip klart och arrendebeloppet förhandlat. Det politiska beslutet skall dock ännu fattas.

När det gäller finansieringen så är vi i dagsläget berättigade till ett investeringsstöd om minst 20 % av projektbeloppet. Sponsorer och samarbetspartners har i hög grad redan hittat till projektet, målet är att vi ska ha nya intäkter på cirka 80 000 euro/år i tio år (totalt 800 000 euro över tio år). Vi har gott hopp om att våra förväntningar infrias till fullo.

Vissa förberedande arbeten kan inledas redan under hösten och vintern 2017-2018, exempelvis skogsröjning och vissa arbeten med strandlinjer. Under hösten kommer också nödvändiga utgrävningar (arkeologiska inventeringar) att göras (bland annat vid nya hål 15 samt vid strandlinjen mittemot gästhamnen).

Vi är övertygade om att medlemmarna förstår grunden till detta beslut, som nu också ger oss möjlighet att sälja gästgreenfee till säsongen 2018. Redan nu har intresset för bokningar för 2018 varit stort, kanske delvis beroende på rapporteringen om det kommande projektet men även som en följd av utnämningen i Golf Digest i slutet av 2015.