Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland 2024

Riktlinjer för reseersättning för tävlingsgolfare
För ersättning enligt ÅGK reseersättningsriktlinjer ska spelaren uppfylla kriterierna för Tävlingsjuniorer samt följa riktlinjerna i detta dokument. Ersättningsriktlinjerna gäller tillsvidare. Junior- och elitkommittén meddelar om eventuella förändringar.

Ersättningar för resor till tävlingar utanför Åland:

  • Juniortävling i Finland på distriktsnivå ersätts med 130€/ spelare/resa
  • Samma ersättning som ovan gäller för juniortävling i Sverige på distrikts- och nationell nivå om starttid omöjliggör avresa på morgonen från Åland.
  • Km-ersättning för bil är 0,25€/km om bilen rymmer 1 spelare. Om 2 eller flera spelare transporteras gäller 0,35€/km.
  • Eventuell parkeringsavgift ersätts utöver (likt km-ersättningen) den vanliga ersättningen.
  • För tävling på Future Series och Ligma Tour är ersättningen 150€/tävling.
  • Km- ersättning eller andra transportkostnader för Future Series och Ligma Tour är 125€/spelare/tävling.

Max-tak för utbetalning av reseersättning per säsong:

  1. Tävlingsjunior yngre (t.om. 15 år och spelar i huvudsak på distriktsnivå) – 750€/spelare
  2. Tävlingsjunior äldre (spelar i huvudsak på distriktsnivå) – 750€/spelare
  3. Tävlingsjunior (spelar i huvudsak på nationell nivå) – 1 500€/spelare
  4. Tävlingsspelare (senior) – 1 500€/spelar

I händelse av större utgifter och kostnader får spelare vända sig med en ansökan till styrelsen.

Övriga ersättningsriktlinjer

Transport
Resorna företas i första hand med egen eller föräldrars bil. Kilometerersättningen för resor med egen bil är 0,25€/km alt. 0,35€/km vid samåkning (ersätts för bränsle) upp till en viss total km beroende på tour/tävling och spelare skall försöka samåka så långt det är möjligt.

I situationer där antalet spelare överstiger antalet som ryms i egen/förälders bil så ersätter föreningen antingen ytterligare en ledare + bil eller en större hyrbil. Det förmånligare alternativet av dessa bör eftersträvas. Stäm av med resebokaren om du är osäker.

Båtresa bokas och hanteras av klubbens resebokare Fredrik Björklöf som ni når per e-post fredrik@bjorklof.com 
Meddela i god tid hur ni vill resa. I mejlet bör framgå: 
(1) datum och tid för ut- och hemresa samt sträckan. 
(2) vem/vilka som åker. 
(3) födelsetid och bilens registreringsnummer. 
(4) ett mobiltelefonnummer till ledaren som åker med.
(5) vilken tävling man tänker delta i. 

Logi (spelaren bokar själv)
Spelare skall försöka dela rum så långt det är möjligt. Extra säng och flerpersoners rum rekommenderas för att hålla nere kostnaderna. Större gruppbokningar sköter resebokaren. 

Anhållan om reseersättning
Reseersättningen skall lämnas till klubben senast 7 dagar efter avslutad resa. Ansökan lämnas in till klubbens representant Irene Sjölund genom att maila irenesjolund@gmail.com eller fyll i formuläret för reseersättning via denna länk. Vi föredrar att ni fyller i formuläret.       

Om budgeten inte räcker, kommer ersättningen att minskas under säsongen.

Anmälning till tävlingar utanför Åland

Spelaren anmäler sig själv till tävlingar utanför Åland.

Reseräkning Klicka här för att komma till Google formuläret där du fyller i din reseräkning.